Moa Revisjon AS er et revisjonsfirma beliggende på Moa i Ålesund Kommune

Selskapet er en videreføring av tidligere Sørbø Revisjon, som ble stiftet i 1999.

Vi er ni flinke ansatte, med utdanning innen revisjon, regnskap og jus. Våre åtte oppdragsansvarlige revisorer er statsautoriserte, der en av oss i tillegg er advokat. Vi har også to ansatte som er statsautoriserte regnskapsførere.

Vi tilbyr tjenester innen lovpålagt revisjon av årsregnskaper. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap, stiftelse, omstrukturering, attestasjoner, skatte- og avgiftsrådgivning.

Ta kontakt

Våre ansatte

Jan Sørbø

Jan Sørbø

Daglig leder / Statsautorisert Revisor / Advokat / Siviløkonom

Ingjerd Valdal Fjeldstad

Ingjerd Valdal Fjeldstad

Daglig leder / Statsautorisert Revisor / Statsautorisert Regnskapsfører

Henriette Gjørtz Howden

Henriette Gjørtz Howden

Statsautorisert Revisor

Elisabeth Kalstad Nyheim

Elisabeth Kalstad Nyheim

Statsautorisert Revisor

Marie Rindal

Marie Rindal

Statsautorisert Revisor

Nils

Nils P. S. Grønstad

Statsautorisert Revisor

Morten Breidablik

Morten Breidablik

Statsautorisert Revisor

Synnøve Helland

Synnøve Helland

Revisormedarbeider/Statsautorisert Regnskapsfører

Tatjana Vågnes

Tatjana Vågnes

Revisormedarbeider/Statsautorisert Regnskapsfører