Våre tjenester

Kontakt oss

Revisjon av årsregnskap

Vår hovedvirksomhet er revisjon av årsregnskap. Selskaper i Norge er lovpålagt å ha revisor. Unntaket er foretak som verken har driftsinntekter over 7 mill, mer enn 27 mill i balansesum eller flere enn 10 årsverk. Disse kan fravelge revisjon. I selskaper med flere aksjonærer, eller med en aktiv og en eller flere passive aksjonærer kan det likevel være en fordel at regnskapene revideres. Revisjonsplikt inntrer året etter at grensene er oversteget.

Årsoppgjør

Fører dere årsregnskapet selv og trenger bistand med utarbeidelse av årsregnskap så kan vi bistå. Vi har lang erfaring med dette og utarbeider årlig årsregnskap og ligningspapir for over hundre av våre klienter. Vi benytter årsoppgjørssystemet Cantor Controller, som bidrar til at arbeidet utføres korrekt og effektivt. Utarbeidelse av årsoppgjør bistår vi med til våre klienter som også har valgt oss som revisor.

Bedriftsøkonomisk bistand

Med ansatte som er høyt utdannet innen økonomi og med flere års erfaring innen ulike bransjer, kan vi i tillegg til revisjon bistå innenfor områder som økonomiske analyser, verdivurdering av selskap, kjøp- og salg av virksomheter, etablering av selskapsstrukturer, likviditetsanalyser, finansieringsstruktur, kontrollfunksjoner for å sikre pålitelig informasjon, borevisjon samt beslektede oppgaver i tilknytning til det som er nevnt. Ta kontakt om du lurer på om vi kan bistå deg og ditt firma!

Omstrukturering, skatt og avgift

Vi har lang erfaring med fusjoner, fisjoner og problemstillinger knyttet til skatt og avgift. Foruten å bistå våre revisjonsklienter på disse områdene, tilbyr vi også øvrige selskaper hjelp ved omstruktureringer, skatte- og avgiftsspørsmål.

Starte foretak

Dersom du skal stifte aksjeselskap kan du trenge en revisor. Stiftelse som skal skje ved tingsinnskudd krever at revisor bekrefter åpningsbalansen. Videre bistår vi med utarbeidelse av dokumenter og utfylling av skjema på altinn.no til stiftelse av ditt selskap.

Kurs

Moa Revisjon har i flere år holdt kurs med tema innen regnskap, bokføring, skatt og avgift. Vi arrangerer årlig kurs i både inn- og utland. Våre engasjerte kursholdere skreddersyr kurs for din bedrift. Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på